Artikelen Aanpassingsvermogen

2612
Dennis Molewijk

Het is een begrip dat veel gebruikt wordt in de evolutietheorie: degene die zich het best aanpast heeft de meeste kans om zich te handhaven en te verbeteren.

Als we spreken over aanpassingsvermogen wordt de mensheid nu flink op de proef gesteld. Ik wil me in dit stuk beperken tot de economische- en zakelijke impact van een beperkt aantal trends. De impact van grote trends en ontwikkelingen zijn over het algemeen heel persoonlijk. Mensen voelen zich onzeker en ervaren wellicht angst. Sommige mensen zitten in een situatie die hen de mogelijkheid geeft om positief te kijken naar hun omgeving en de ontwikkelingen.

Kort som ik een aantal ontwikkelingen op die onze wereld danig doen veranderen:

Coronamaatregelen zijn/worden afgebouwd en dat geeft de leisure- en horeca industrie weer ruimte om te ondernemen.  Er is nog wel een stuk onzekerheid en daarnaast ziet men ook weer kansen. Er zijn meer banen en wellicht gaat de schaarste aan goed personeel weer toenemen.

Daarnaast zijn we sinds 24 februari getuigen van de invasie van Rusland in Oekraïne. Dit zorgt voor veel leed en ook veel onzekerheid. Import en export is onzeker, gasprijzen stijgen waardoor alles duurder wordt, Oekraïners vluchten en worden opgevangen in Europa waardoor er initiatieven zijn om de opvang beter mogelijk te maken. Daarnaast kunnen zij wellicht een rol spelen in de krapte aan goed geschoold personeel. Er wordt veel geïnvesteerd in bescherming van Europa, zowel fysiek als digitaal.

Personeelsschaarste blijft toenemen. Het is niet incidenteel en dit betekent dat het werven, selecteren en het binden en boeien van personeel top prioriteit moet blijven van werkgevers. Fijn om te merken dat er vanuit de overheid wordt meegedacht en dat er regels gemaakt worden om werken gemakkelijker te maken. Zo is de regering in een ver stadium om ervoor te zorgen dat kinderopvang voor werkende ouders gratis is.

Hoe gaan we als samenleving deze en alle andere ontwikkelingen en trends zo managen dat we er beter van worden? Het codewoord is in mijn persoonlijke optiek “aanpassen”. De meeste trends en ontwikkelingen zijn te groot om te keren. Ze zijn verweven in alle facetten van onze samenleving. We zullen ze dus goed moeten inventariseren en analyseren welke effecten ze hebben. Dan zullen we moeten besluiten welke onderdelen positief en welke negatief zijn voor ons. Op basis daarvan kunnen we ons gedrag, onze doelen en onze resultaten aanpassen.

Ik houd mezelf altijd voor: “Voor iedere deur die dichtgaat, gaan er twee weer open”. Dus ik probeer rationeel te kijken naar de veranderingen in de wereld en ik probeer me aan te passen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het geeft veel voldoening als het lukt.