AV nieuws Selecteren op talent en aanleg voor competenties

1118
Sandra Adank

Werkplezier is ook: dingen doen waar je trots op bent. Meestal betekent dit dat je een waardevolle bijdrage levert of iets doet wat je van jezelf niet had verwacht. Een ‘waardevolle bijdrage’, dat klinkt zo ingewikkeld. Maar je werk serieus nemen, je stinkende best doen, geduld hebben en extra aardig en empathisch zijn, maakt de wereld al een stukje mooier. De wereld en dus de ander een beetje gelukkiger maken is iets wat de meeste van ons veel voldoening geeft. 

Kandidaten zeggen vaak na een interview bij AV: “Een gesprek met jullie is echt anders, veel persoonlijker, meer betrokken. Ik voel me hierdoor serieus genomen”. Om dit gevoel te versterken bieden wij sinds kort ook iedere kandidaat aan om, alvorens voor het interview, een persoonlijkheidsvragenlijst van hrmforce te maken. Dit geeft zicht op aanleg en talenten van de kandidaat. De reden dat wij als selecteurs, en veel werkgevers met ons, belang hechten aan zo’n persoonlijkheidsvragenlijst als de Big50, is om inzicht te krijgen in de herkomst van gedrag en de aanleg voor bepaalde competenties. 

Een competentie beschrijft een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. Dit geeft inzicht in welke mate succes behaald kan worden op verschillende gebieden. Op basis van scores op verschillende factoren kan voor iedere competentie worden aangegeven hoe gemakkelijk iemand met een bepaald persoonlijkheidsprofiel deze competentie kan laten zien of ontwikkelen. De scores op de competenties geven dus niet aan of de kandidaat de betreffende competentie wel of niet beheerst. Wel geeft deze test inzicht of een competentie goed past bij een persoonlijkheidsprofiel en dus gemakkelijk te ontwikkelen is. Niet alleen is dit erg waardevol voor ons, maar ook voor onze klanten en kandidaten. Want iets dat van je gevraagd wordt en je gemakkelijk kunt ontwikkelen, daar wordt je als medewerker gelukkiger van. 
We doen dit overigens kosteloos, met veel plezier en persoonlijke aandacht. Hier zijn wij bij AV trots op!

Recente artikelen

Al weer een half jaar ziet de wereld er heel anders uit. Uiteraard is gezondheid het allerbelangrijkste. Onze ec...
Y. Morren
Vanaf deze week staat Remco klaar voor de klanten in de prachtige woonwinkel Brouwer in Woudenberg. Als bedrijfs...
Y. Morren
Er ligt een roerige periode achter ons en een onzekere periode voor ons. Koppel dit aan herfstdips en winterdepr...
D. Veldhuizen