Webinars Artikel: Het revolutionaire belang van soft skills

0
Florian ter Haar

De toekomst van HR: het revolutionaire belang van soft skills
In een wereld die gedreven wordt door technologische innovatie en constante verandering, staat Human Resources (HR) voor een transformerende uitdaging: het bouwen van teams die niet alleen bedreven zijn in taken, maar ook uitblinken in menselijke verbindingen.
Terwijl harde vaardigheden de basis leggen, zijn het de zachte vaardigheden die de echte katalysator zijn voor groei, samenwerking en succes. Soft skills zijn essentieel voor het bevorderen van effectieve communicatie, samenwerking en professionele ontwikkeling. Betreed de wereld van de toekomst van HR, waarin de focus verschuift van cv's naar karakter. En waar de kracht van empathie, communicatie en samenwerking de drijvende kracht wordt achter organisatorische successen.

Wat is nou het verschil tussen hard skills en soft skills?
Om goed te begrijpen welke ontwikkelingen er gaande zijn is het van groot belang als eerste het verschil goed te begrijpen tussen hard en soft skills.

Hard skills: dit zijn vaardigheden die verwijzen naar meetbare en specifieke technische vaardigheden en kennis die iemand bezit, zoals programmeervaardigheden of taalbeheersing. Deze vaardigheden leggen de basis in hoeverre je in staat bent om taken en projecten uit te voeren.

Soft skills: dit zijn persoonlijke eigenschappen en sociale vaardigheden, zoals communicatie, teamwork en probleemoplossing, die bijdragen aan effectieve interacties en samenwerking met anderen. De mate waarin je deze vaardigheden beheerst bepaalt in hoeverre een persoon in staat is zich aan te passen, te leiden en te communiceren in verschillende (werk)omgevingen.

Wat is de grootste voorspeller van succes? Juist, karakter!

Wellicht is de titel wat te kort door de bocht. Echter, bij AV Werving & Selectie zijn we er al jaren van overtuigd dat niet alleen kennis en kunde voorspelt hoe goed een kandidaat zal passen op een vacature. Juist ook karakter en of een kandidaat past binnen het klimaat/cultuur van de organisatie, daar zit de sleutel tot succes.

Door de technologische en digitale vooruitgangen die worden geboekt zijn de zachte vaardigheden geen optionele extra of een pré meer maar eerder de basis van succes. Technologie kan dan wel informatie overbrengen, maar het zijn de soft skills die deze informatie overzetten naar de juiste inzichten en acties. Een programmeur kan een perfecte code schrijven, maar als ze niet kunnen samenwerken om de code te integreren met anderen, zal hun werk in de digitale vergetelheid verdwijnen. Een manager kan de meest geavanceerde tools gebruiken, maar als ze niet in staat zijn om empathisch te luisteren naar de behoeften van hun team, zal hun leiderschap niets meer zijn dan een lege titel.

Graag deel ik de top 10 soft skills en wat ze inhouden. Hierdoor wordt het grote belang benadrukt dat we menselijk blijven in een wereld die steeds meer technologisch en innovatiever wordt. Dus, voor degenen die de waarde van deze vaardigheden bagatelliseren, wees gewaarschuwd: de toekomst behoort toe aan de mensen die niet alleen codes kunnen kraken, maar ook de menselijke code kunnen begrijpen en weten hoe ze die toepassen in hun dagelijkse werk.

10 soft skills en wat ze inhouden

 1. Leiderschap: Het vermogen om anderen te inspireren, te begeleiden en te motiveren om gezamenlijke doelen te bereiken. Leiders nemen verantwoordelijkheid, tonen richting en nemen beslissingen die de groep vooruit helpen.
 2. Communicatie: Effectieve mondelinge, schriftelijke en non-verbale communicatievaardigheden. Dit omvat luisteren, duidelijk spreken en informatie op een begrijpelijke manier overbrengen.
 3. Samenwerking: Het vermogen om goed met anderen te werken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Samenwerken omvat onder andere flexibiliteit, compromis en openheid voor verschillende perspectieven.
 4. Kritisch denken: Het vermogen om informatie te analyseren, evalueren en logisch redeneren toe te passen om problemen op te lossen en beslissingen te nemen.
 5. Empathie: Het vermogen om de gevoelens en perspectieven van anderen te begrijpen en je in te leven in hun situatie. Empathie bevordert effectieve communicatie en relaties.
 6. Creativiteit: Het vermogen om nieuwe en innovatieve ideeën te bedenken, problemen op nieuwe manieren te benaderen en originele oplossingen te vinden.
 7. Aanpassingsvermogen: De bereidheid en flexibiliteit om je aan te passen aan veranderende omstandigheden, nieuwe situaties en onverwachte uitdagingen.
 8. Culturele intelligentie: Het vermogen om effectief te communiceren en te werken met mensen uit verschillende culturen, achtergronden en perspectieven.
 9. Conflictbeheersing: Het vermogen om conflicten te herkennen, te begrijpen en op te lossen op een constructieve manier, waarbij de relaties behouden blijven.
 10. Emotionele intelligentie: Het begrijpen en beheren van je eigen emoties en het vermogen om effectief om te gaan met de emoties van anderen. Emotionele intelligentie omvat zelfbewustzijn, zelfregulatie, motivatie, empathie en sociale vaardigheden.

Deze soft skills zijn van onschatbare waarde in zowel professionele als persoonlijke situaties. Ze vormen de basis voor succesvolle interacties, leiderschap en groei, en ze vullen technische expertise aan met menselijke kwaliteiten die onmisbaar zijn in de steeds complexere en onderling verbonden wereld waarin we leven.

Strategische heroverweging HR managers
Doordat soft skills een steeds belangrijkere en zelfs cruciale rol gaan spelen kun je het inzetten om de doelgroep te vergroten en de prestaties van een organisatie te verbeteren. Wanneer je deze vaardigheden mee neemt in je werving en selectie zal dit van invloed zijn op de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Enkele voorbeelden welk effect het heeft als je een andere doelgroep aanboort door (ook) op soft skills te selecteren:

 • Betere klantrelaties: soft skills zoals empathie, communicatie en culturele intelligentie stellen medewerkers in staat om effectiever te communiceren met klanten uit verschillende achtergronden. Dit kan resulteren in verbeterde klantenservice en klanttevredenheid, wat op zijn beurt kan leiden tot mond-tot-mondreclame en een grotere klantenkring.
 • Verbeterde teamdynamiek: goede samenwerking, communicatie en conflictbeheersing binnen teams dragen bij aan een positieve werkomgeving en verhoogde productiviteit. Een gezonde teamdynamiek is aantrekkelijk voor zowel bestaande als potentiële medewerkers, wat de aantrekkelijkheid van de organisatie vergroot.
 • Effectiever leiderschap: soft skills zoals leiderschap, communicatie en emotionele intelligentie zijn essentieel voor leidinggevenden om teams te inspireren en te leiden. Sterk leiderschap creëert een stimulerende werkomgeving die talent aantrekt en behoudt.
 • Innovatie en creativiteit: creativiteit en kritisch denken bevorderen innovatie binnen organisaties. Medewerkers met sterke soft skills kunnen nieuwe ideeën genereren, problemen anders benaderen en bijdragen aan de groei van het bedrijf.
 • Verhoogde medewerkerstevredenheid en retentie: een werkomgeving die empathie, erkenning en samenwerking waardeert, resulteert in tevreden werknemers. Medewerkers zijn meer geneigd om te blijven bij organisaties waar ze zich gewaardeerd voelen en waar hun persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Interessant om met elkaar in gesprek te blijven hoe HR de wervingsstrategie aan kan passen en welke effecten er in de praktijk ook merkbaar zijn. En dit geldt overigens niet alleen voor de wervingsstrategie. Opleiden, ontwikkeling, trainingen, intern waarderen van soft skills en mentorschap op deze vaardigheden zijn allerlei voorbeelden hoe de aanpak op HR kan zijn. Ik geloof door soft skills serieus te nemen en ze te integreren in alle aspecten van HR-management dat organisaties niet alleen hun doelgroep vergroten. Zij creëren ook een aantrekkelijkere werkomgeving die klaar is voor alle ontwikkelingen die ons nog staan te wachten.

En nu?
Op donderdag 19 oktober om 10 uur geven we het webinar ‘De toekomst van HR: het revolutionaire belang van soft skills’. We gaan dan uitgebreid in op dit thema en je kan dan alle vragen stellen die je hebt.

Aanmelden kan eenvoudig en gratis via:
https://www.av.nl/blogs/1/jkemng-webinar%3A-de-toekomst-van-hr%3A-het-revolutionaire-belang-van-soft-skills

 

Recente artikelen

Vaak kijken we naar trends en ontwikkelingen in de markt, maar mij lijkt het leuk om eens wat verder vooruit te ...
Kamphorst
Wij zijn trots om te delen dat wij al sinds 2015 met succes werven voor Bandall ! Dat jaar kregen wij de uitda...
Kamphorst
Als iemand die altijd een beetje chaotisch was en vaak dingen vergat, was ik enorm nieuwsgierig naar de podcasta...
Kamphorst